ПРО ПРОЕКТ

Україна є членом Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) ­– The World Organisation for Animal Health (OIE), яка включає 181 країну-члена, підтримує постійні зв'язки з 71 іншими міжнародними та регіональними організаціями та діє з постійною підтримкою 311 центрів наукової експертизи. Стандарти, які створює та пропонує до використання МЕБ у галузі контролю епізоотичної ситуації у світі та правил транскордонної торгівлі є обов’язковими для країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ).

Ветеринарна освіта є першою ланкою у створенні потужної галузі ветеринарної медицини, яка має бути здатна забезпечити благополуччя тваринництва та отримання якісних продуктів для харчування людини. Від якості ветеринарної освіти залежить вмотивованість та знання молодих фахівців, які приходять у професію. Починаючи з 2009 року Всесвітня організація охорони тварин (МЕБ) реалізує проект з покращення ветеринарної освіти в країнах світу. Відбулося 4 всесвітніх конференції МЕБ з цього питання.

Твіннінг було реалізовано у межах  програми МЕБ з покращення ветеринарної освіти

Договір про попередній твіннінг-проект під егідою МЕБ між ветеринарними навчальними закладами Vetagro Sup (VAS) та Білоцерківським НАУ  (BNAU) було підписано 27 травня 2015 року і завершено 31 грудня 2017 року.

В межах проекту відбулися стажування 14 науково-педагогічних працівників факультету ветеринарної медицини БНАУ у VetAgro-Sup  (Ліонській ветеринарній школі), відвідали міжнародні науково-практичні конференції, в тому числі які були організовані посольством Франції в Україні та НМЦ «Агроосвіта», які відбувались в рамках Днів ветеринарної освіти у м. Київ у 2015 року та м. Львів у 2016 року, семінар МЕБ щодо благополуччя тварин у м. Астана, Перше регіональне засідання щодо ветеринарної освіти під егідою МЕБ у КазНАУ, м. Алмати, Казахстан. Ректор БНАУ, академік НААН, професор Даниленко А.С. узяв участь у 4-й глобальній конференції з ветеринарної освіти у м. Бангкок (Тайланд) де взяв участь в обговоренні проміжних результатів твіннінг-проекту МЕБ між БНАУ та VetAgro-Sup та нагальних питань ветеринарної освіти. Таким чином були підготовлені фахівці для реалізації цілей проекту за системою «тренування тренерів», які передають свої знання іншим викладачам факультету.

Загалом під час виконання проекту було виконано 371 людино-година. 

Важливою частиною проекту була робота з модернізації навчальних планів та методів навчання проводилась у декілька етапів. Спочатку був проведений самоаналіз, відповідно рекомендацій керівництва з твіннінг-проектів МЕБ були оцінені навчальні плани та ефективність навчання на факультеті. Наступним кроком було порівняння навчальних планів та методів навчання у навчальних закладах твіннінг-партнерах. Потім були внесені зміни у навчальні плани та методичні підходи з метою врахування рекомендацій МЕБ та наближення компетенцій випускників факультету рекомендаціям МЕБ щодо компетенцій 1 дня випускника ветеринара. Важливими елементами роботи стало створення педагогічного ресурсу для методичного забезпечення оновлених та нових навчальних курсів. Не менш важливим стала підготовка викладачів шляхом стажування у VetAgro-Sup, покращення рівня англійської мови, навчання новим методичним прийомам, ознайомлення з дистанційними електронними методами навчання та організацією практичної підготовки.