МАТЕРІАЛИ

На основі самоаналізу навчальних прграм, методики навчання та наявних педагогічних ресурсів було виділено наступні напрями спільної роботи та розроблено педагогічні ресурси.

Колектив факультету ветеринарної медицини БНАУ запрошує до співпраці для продовдення роботи з модернізації ветеринарної освіти України.

Контактні дані авторів педагогічних ресурсів з числа викладачів, що пройшли стужування у VetAgro Sup зазначені у довідках відповідно напрямів.

Також запрошуємо долучатися до проекту "Покращення ветеринарної освіти в Україні"  мережі ResearchGate 


Епідеміологія: біоматематика, кількісна епідеміологія та аналіз ризику; оновлення ресурсів для вивчкення інфекційних хвороб.

Завантажити


Гігієна якості та безпека харчових продуктів: нормативна база, в тому числі нові нормативні документи; створення модулю з аналізу ризику; мікробіологічні, хімічні та фізичні небезпеки;

Завантажити


Мікробіологія та імунологія: біобезпека, принципи молекулярної діагностики та профілактичної медицини, методи ідентифікації та програми спостереження за антимікробною резистентністю відповідно до міжнародного права;

Завантажити


Фармако-токсикологія: антимікробна резистентність та програми спостереження, стандарти для управління лікарськими залишками; діагностика мікотоксикозів, лікування токсичних залишків та клінічної токсикології;

Завантажити


Клінічна підготовка: анестезіологія та благополуччя тварин, управління здоров'ям стада, неінфекційна патологія худоби, відтворення, патанатомія.

Завантажити (Хірургія)

Завантажити (Терапія)

Завантажити (Репродуктологія)

Завантажити (Патанатомія)


Оцінка обладнання та матеріальної бази: базується на зауваження, що оцінка ветеринарного факультету потребує оцінки матеріальних потреб та потенціалу.


Міжнародний науково-практичний підсумковий семінар претвінінг-проекту МЕБ між Білоцерківським НАУ та VetAgro Sup (м. Ліон, Франція) щодо підвищення якості ветеринарної освіти в Україні, Біла Церква, 27 вересеня 2017

«ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ МЕБ У ВЕТЕРИНАРНУ МЕДИЦИНУ УКРАЇНИ»

Проект Міжнародного епізоотичного бюро (ОІЕ) в галузі ветеринарної освіти

ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ОКРЕМИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ: АЧС

Модернізація навчального плану та методів викладання дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» відповідно до рекомендацій МЕБ

Модернізація інформаційної складової науково-дослідної діяльності університету та перспективи міжнародної наукової співпраці

МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО З БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Формування компетенцій у випускників факультетів ветеринарної медицини щодо забезпечення безпеки харчового ланцюга
 

Most prevalent bacterial diseases in Ukraine, their diagnosis and treatment

Проект Міжнародного епізоотичного бюро (ОІЕ) в галузі ветеринарної освіти

Презентація клінічної підготовки студентів у VetAgro Sup на прикладі дисципліни «Анестезіологія» (методологія та педагогічні ресурси)


Міжнародна науково-практична конференція,Науково-методичний центр Агроосвіта, Київ, 12 вересня 2017р.

«Епізоотологія, здоровя та добробут тварин. Виклики сучасності»

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО РЕКОМЕНДАЦІЙ ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН (МЕБ)


ПРОГРАМА
міжнародного науково-практичного семінару з виконання завдань твіннінг-проекту МЕБ між Білоцерківським НАУ та VetAgroSup для підвищення якості ветеринарної освіти «ДІАГНОСТИКА, ЕПІЗООТОЛОГІЯ ТА ЗООНОЗНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЕПТОСПІРОЗУ»
26 квітня 2017 року

UKR   ENG


Meeting on Veterinary Education: Implementing OIE’s global conference’s  recommendations in the Central Asian region Kazakhstan’s experience in the implementation of the twinning of education in the preparation of veterinary specialists Almaty (Kazakhstan), 12-13 October 2016

Ветеринарное образование Украины

Обратная связь от участников твиннингпроекта между Белоцерковским НАУ и VetAgro Sup